KFZ QuickScan

Doel KFZ QuickScan

Het doel van de KFZ QuickScan is om snel inzicht te geven in de belemmerende en bevorderende factoren die bij jouw organisatie spelen bij de implementatie van een interventie. Daarnaast kun je de KFZ QuickScan gebruiken voor het evalueren van lopende implementatietrajecten.

Door wie kan de KFZ QuickScan worden ingevuld?

De KFZ QuickScan kan ingevuld worden door degenen die betrokken zijn bij de implementatie van een interventie. Dit betekent dat de KFZ QuickScan ingevuld kan worden door een groepsleider, trainer, behandelaar en/of manager. Het is echter wel zo dat iedereen eigen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft. Het is dan ook aan te raden om de KFZ QuickScan door meerdere personen in te laten vullen of dat in een bijeenkomst gezamenlijk te doen.

Hoe werkt de KFZ QuickScan?

De KFZ QuickScan bestaat uit de vier domeinen Interventie, Personeel, Organisatie en Doelgroep. Ieder domein start met een aantal algemene vragen. Bij deze hoofdvragen wordt gebruik gemaakt van een Visueel Analoge Schaal (VAS). De VAS bestaat uit een lijn met twee extremen (helemaal niet/helemaal wel). Wanneer op deze lijn geklikt wordt, verschijnt een marker die je kunt verschuiven. Wanneer je een score geeft onder 75, verschijnen er verdiepende vragen. Die vragen kunnen met ‘ja’ of ‘nee’ worden beantwoord. Na het bespreken van de verdiepende vragen, kun je je score herzien als dat nodig blijkt. De verdiepende vragen zijn belangrijke gespreksstof bij de start van een implementatietraject. Wanneer je deze QuickScan met een aantal collega’s invult, raden wij aan daarvoor een uur te reserveren.

De KFZ QuickScan is ontwikkeld door ForCa in samenwerking met GGZ Eindhoven.

Copyright: T.F.P. Widdershoven, I.L. Bongers & Ch. van Nieuwenhuizen.